1. Introducere

Prezentul document, intitulat Termeni & Condiții ale serviciului de discuții online “Evaluare preliminară” (în continuare “T&C”), reglementează condițiile în și sub care puteți depăși barierele geografice și beneficia de asistența dnei. Dr. Alina Bolintineanu în materia de fertilitate și reproducere umană asistată, în cadrul unei/unor videoconferințe online în scopul evaluării preliminare a situației dvs. medicale și a compatibilității medic-pacient.

Atenție! Serviciul de discuții online “Evaluare preliminară” nu este un serviciu de urgență. Dacă aveți o urgență medicală, sunați imediat la 112.

Pentru a putea beneficia de serviciul de discuții online “Evaluare preliminară”, înțelegerea și acceptarea conținutului acestui document sunt esențiale. Prin acceptarea prezentelor T&C și plata de către dvs. a serviciului de discuții online “Evaluare preliminară”, se încheie un contract de prestare servicii de la distanță între dvs. și noi.

Prezentele T&C nu tratează prelucrarea datelor dvs. personale în cadrul serviciului de discuții online “Evaluare preliminară”. Pentru detalii referitoare la acest aspect, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate.

Pentru orice întrebări sau informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact @alinabolintineanu.ro

2. Concepte generale

FINTRO MED SRL societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Str. NICOLAE FILIMON Nr. 29, parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6928/2011, având cod unic de înregistrare fiscală 28593390, având ca obiect principal de activitate Activităţi de asistenţă medicală specializată, în calitate de furnizor al serviciul “Evaluare preliminară”;

Medic/Dr. Alina Bolintineanu: Dr. Alina Bolintineanu, medic primar obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în tratamentul inertilității și reproducere umană asistată – fertilizare in vitro, care va discuta cu dvs. în cadrul videoconferinței “Evaluare preliminară”. Dr. Alina Bolintineanu este membru activ al Colegiul Medicilor din România (C.M.R.), îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic în România. Verificarea acestor informații se poate realiza accesând portalul de căutare online din cadrul Registrului C.M.R. disponibil la https://regmed.cmr.ro/registrul-medicilor .

Telemedicina: utilizarea telecomunicațiilor și a tehnologiei informației pentru a oferi asistență medicală de la distanță.

Serviciul de discuții online “Evaluare preliminară”: schimbul video și audio (videoconferință) între pacient/cuplu/ și Dr. Alina Bolintineanu, prin intermediul mijloacelor digitale de comunicare de la distanță, reprezentând un prim dialog Medic – Pacient/Cuplu în scopul evaluării preliminare a situației medicale a Pacientului/Cuplului și a compatibilității Medic – Pacient/Cuplu;

Concluziile “Evaluării preliminare”: informații având caracter de recomandare, sub forma unui plan de investigații/ propunere de plan terapeutic/ recomandare consultație medicală în persoană, sub forma unui document purtând parafa (semnătura electronică) a Dr. Alina Bolintineanu.

Pacient/Cuplu/Dvs. persoanele fizice care vor beneficia de serviciul “Evaluare preliminară” conform prezentelor T&C.

Contul de Pacient/Cuplu: spațiu virtual prin intermediul căruia vă puteți programa o videoconferință “Evaluare preliminară”, vă puteți încărca, accesa și gestiona date de sănătate și Dr. Alina Bolintineanu vă va transmite Concluziile “Evaluării Preliminare” în urma videoconferinței.

Fișa de programare “Evaluare preliminară”: formular electronic prin intermediul căruia vă veți putea programa pentru o videconferință “Evaluare preliminară”, în intervalul orar selectat;

Fișier medical: totalitatea informațiilor și documentelor conținând date de sănătate ale Pacientului/Cuplului care au fost încărcate în Contul de Pacient/Cuplu de către Pacient/Cuplu sau Dr. Alina Bolintineanu.

Date de sănătate: toate datele despre sănătatea dvs., astfel cum reies din documentele pe care ni le puneți la dispoziție în format electronic sau ni le comunicați verbal în cadrul videoconferinței “Evaluare preliminară”, de exemplu: istoric medical, rezultate analize și investigații, tratamente și proceduri medicale urmate anterior etc

Platformă : suportul digital prin intermediul căruia au loc videoconferința “Evaluare preliminară” și Videoconferințele de monitorizare, furnizată de către ZOOM.US.

3. Informații referitoare la serviciul “Evaluare preliminară”

A. Natura serviciului “Evaluare preliminară”. Informații generale

Serviciul de discuții online “Evaluare preliminară” se desfășoară în cadrul unei videoconferințe, sub forma unei discuții între Pacient/Cuplu și Dr. Alina Bolintineanu, în scopul de a permite Dr. Alina Bolintineanu să efectueze o evaluare preliminară a situației medicale a Pacientului/Cuplului, precum și de a evalua compatibilitatea Medic – Pacient/Cuplu.

Discuțiile “Evaluare preliminară” se vor purta exclusive cu Dr. Alina Bolintieanu, medic primar obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în tratamentul infertilității și reproducere umană asistată – fertilizare in vitro, în limba română sau în limba engleză. Niciun alt medic specialist nu va fi implicat în prestarea directă sau indirectă a serviciului “Evaluare preliminară”.

Discuțiile vor avea ca punct de plecare documentele medicale electronice pe care le veți pune la dispoziție prin intermediul Fișei de programare sau Contului de Pacient/Cuplu cu cel puțin 48 de ore înainte de data programată a videoconferinței sau pe care le veți comunica oral în cadrul videoconferinței.

Dr. Alina Bolintineanu va analiza documentele/informații și va pregăti discuția în funcție de părerea formată pe baza acestor documente/informații. Nu este obligatoriu să furnizați documente medicale, însă pentru a putea purta o discuție cât mai relevantă cazului dvs. cu Dr. Alina Bolintineanu, vă recomandăm să ne puneți la dispoziție orice informații/documente medicale cu privire la starea dvs. de sănătate de care dispuneți. Prin furnizarea oricăror documente/informații, dvs. garantați veridicitatea lor.

Discuțiile “Evaluare preliminară” vor avea o durată maximă de 45 minute, interval de timp suficient pentru a atinge scopul serviciului.

Videoconferința “Evaluare preliminară” poate fi înregistrată și păstrată pe toată durata contractuală dintre Furnizor și Pacient/Cuplu

Atenție! Videoconferința “Evaluare preliminară” nu este menită să înlocuiască un consult medical, care presupune examinarea medicala personală și nemediată a Pacientului/Cuplului, ci să îl pregătească și/sau să îl completeze.

În urma videconferinței “Evaluare preliminară” nu veți primi un diagnostic din partea Dr. Alina Bolintineanu. Doar în urma unui consult medical în persoană a Pacientului/Cuplului, Dr. Alina Bolintineanu va putea comunica un diagnostic.

Orice opinie/sfat formulat de către Dr. Alina Bolintineanu va fi emis doar în baza datelor medicale puse la dispoziția sa, prezumate a fi corecte și complete, va avea doar titlu de recomandare preliminară și nu va reprezenta o opinie medicală finală sau un plan de tratament.

B. Eligibilitatea utilizării serviciului “Evaluare preliminară”

B.1. Criterii personale

Pentru a utiliza serviciul “Evaluare preliminară”, trebuie să aveți împliniți 18 ani și să aveți capacitatea de a înțelege și a vă asuma încheierea unui contract de prestări servicii cu noi prin acceptarea prezentelor T&C.

Furnizarea serviciului “Evaluare preliminară” nu va fi condiționată de niciun alt criteriu de sex, orientare sexuală sau naționalitate.

B.2. Serviciul “Evaluare preliminară” poate fi furnizat doar pe cale electronică, folosind internetul, rețelele de date și dispozitivele care pot accesa internetul și platforma de videoconferințe Zoom.us și care au instalat un motor de căutare web precum Mozilla Firefox și/sau Chrome (recomandat).

Pentru orice dispozitiv, este necesară o conexiune de internet de înaltă capacitate pentru a vă asigura o experiență cât mai performantă a videconferinței. Aceasta înseamnă de obicei o conexiune WI-FI puternică sau 3G / 4G / LTE cu semnal puternic de recepție.

În vederea desfășurării în condiții optime a videoconferinței “Evaluare preliminară”, va fi necesar să permiteți platformei Zoom.us să acceseze microfonul și camera dispozitivului dvs.

Vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți aceste criterii tehnice înainte de programarea unei videoconferințe “Evaluare preliminară”.

C. Solicitarea de programare la serviciul “Evaluare preliminară”

Completarea Fișei de programare.

Primul pas în programarea unei videoconferințe “Evaluare preliminară” se va realiza prin completarea de către dvs. a formularului electronic intitulat Fișa de programare, cu datele personale solicitate:

 • Numele și prenumele dvs (obligatoriu);
 • Numele și prenumele partenerului dvs. (opțional);
 • Vârsta dvs. (obligatoriu);
 • Vârsta partenerului dvs. (opțional)
 • Adresa dvs. de e-mail (obligatoriu);
 • Telefonul dvs. (obligatoriu);
 • Dată și intervalul orar în care solicitați să aibă loc videoconferința “Prima Evaluare” (obligatoriu);
 • Mesajul dvs. – o scurtă descriere a stării dvs.de sănătate și a problemelor de fertilitate întâmpinate (obligatoriu în măsura în care nu doriți să furnizați sau nu aveți disponibil niciun documente medical relevant).

Prin intermediul Fișei de programare veți avea posibilitatea de a încărca documente medicale electronice relevante cu privire la starea dvs. de sănătate și/sau a partenerului dvs. Documentele medicale se vor încărca în limba română sau engleză, în caz contrar, Dr. Alina Bolintineanu nu va putea să le analizeze.

În măsura în care documentele/informațiile medicale vor fi furnizate cu mai puțin de 48 de ore înainte de videoconferință (în cazul unei fișe de programare completate care obține confirmare pentru a doua zi) , nu putem garanta că Dr. Alina Bolintineanu va dispune de timpul necesar pentru analiza lor prealabilă, urmând ca analiza lor să aibă loc în cursul videoconferinței.

Pentru a vă programa nu este necesară înregistrarea unui cont de Pacient/Cuplu.

D. Prețul și Plata serviciului “Evaluare preliminară”

Prețul aferent Serviciului “Evaluare preliminară” va fi afișat pe site și în dreptul intervalului orar selectat pentru desfășurarea videoconferinței “Evaluare preliminară”

Prețul se poate modifica în orice moment, dar schimbările de preț nu vor afecta serviciile pe care le-ați comandat deja.

Plata se va realiza online utilizând un card de credit sau de debit, urmând ca după completarea Fișei de programare să fiți redirecționați pe platforma procesatorului de plăți.

Confirmarea programării se va realiza doar după ce operatorul de plăți va confirma plata.

Sunteți responsabil pentru furnizarea detaliilor de card de credit sau de debit valide și garantați că sunteți autorizat să utilizați cardul.

Taxele bancare de procesare sau aferente schimbului de curs valutar vor fi suportate de către dvs., conform acordurilor bancare în vigoare.

E. Confirmarea programării “Evaluare preliminară”

După confirmarea plății de către procesatorul de plăți, vi se va trimite, pe adresa de e-mail furnizată, o confirmare scrisă a faptului că ați fost programat la o videoconferință “ Evaluare preliminară”. Confirmarea atestă și faptul că între Pacient/Cuplu și Furnizor a fost încheiat contractul de prestări servicii.

Dacă nu primiți o astfel de confirmare în termen de douăzeci și patru (24) de ore de la transmiterea solicitării de programare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email de mai sus pentru a verifica primirea solicitării și efectuarea plății.

F. Modificarea programărilor. Anulări și rambursări

Modificarea programărilor de către dvs.

Dacă doriți să modificați data sau ora unei videoconferințe programate, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare scrisă pe email utilizând detaliile de contact indicate mai sus.

Vă vom anunța în cel mai scurt timp dacă modificarea solicitată este posibilă și vom confirma cu dvs. înregistrarea modificării.

Dacă nu putem face modificarea în sensul solicitat și nu doriți să reprogramăm pentru o altă data/interval orar, programarea dvs. se va anula.

Rambursarea prețului va fi posibilă doar în cazul care primim solicitarea dvs. de modificare cu cel puțin 24 de ore înainte de data confirmată a programării.

Modificarea programărilor de către noi.

În măsura în care în mod excepțional Dr. Alina Bolintineanu nu poate onora programarea în condițiile de timp solicitate de către dvs., vă vom anunța cât mai curând posibil și vom confirma cu dvs. Reprogramarea videoconferinței.

Anularea de către Pacient/Cuplu

Videoconferințele nu pot fi anulate de către dvs., însă pot fi reprogramate în mod gratuit, dacă ne transmiteți solicitarea dvs. pe e-mail cu cel puțin 24 de ore înainte de ora programării.

Atenție! Solicitările de reprogramare transmise pe e-mail vor fi considerate ca fiind primite în aceeași zi doar dacă sunt înregistrate în Inbox până la ora 15:00.

Rambursarea

Rambursarea serviciilor achiziționate nu este posibilă.

G. Concluziile videoconferinței “Evaluare preliminară”

În urma analizei documentelor/informațiilor medicale puse la dispoziția noastră și a discuțiilor purtate în cadrul videoconferinței, Dr. Alina Bolintineanu va realiza o evaluare preliminară a stării de sănătate, va identifica potențiale probleme de fertilitate, va aprecia compatibilitatea medic-pacient/cuplu și va furniza Pacientului/Cuplului un document electronic oficial intitulat Concluziile Evaluării preliminare prin intermediul căruia va comunica Pacientului/Cuplului următoarele informații, după caz:

 • acceptarea ca pacient;
 • necesitatea efectuării unor analize medicale aprofundate;
 • necesitatea efectuării unui consult medical în persoană și programarea în acest sens;

Transmiterea Concluziilor Evaluării preliminare se va realiza online, prin e-mail sau în Contul dvs. de Cuplu/Pacient printr-un document separat, purtind semnătura electronică/parafa Dr. Alina Bolintineanu în termen de maxim 48 ore de la data discuției online.

Atenție! În urma Evaluării preliminare nu se vor emite rețete sau planuri de tratament și nici nu se va indica un diagnostic. Concluziile Evaluării preliminare sunt emise cu titlu de recomandare preliminară și nu reprezintă o opinie medicală finală sau un plan de tratament.

Dacă nu ne contactați în termen de maxim 72 de ore de la data discuției online pentru a ne informa despre absența documentului în căsuța de e-mail sau în contul de Pacient/Cuplu, vom considera că ați primit Concluziile Evaluării preliminare, marcându-le ca fiind transmise.

G. Eventuale limitări ale serviciului “Evaluare preliminară”

Având în vedere faptul că funcționarea serviciului “Evaluare preliminară” este condiționată de funcționarea optima a platformei de videoconferință și a conexiunii la internet – servicii care sunt furnizate de către terți, nu putem garanta disponibilitatea și funcționalitatea neîntreruptă a serviciului “ Evaluare preliminară”.

Este posibil să nu putem furniza serviciul “Evaluare preliminară” în cazul în care este afectat de evenimente aflate în afara controlului nostru. Nu suntem responsabili față de dvs. dacă se întâmplă acest lucru, dar într-un asemenea caz vă vom anunța cât mai curând posibil și vom lua măsurile rezonabile pentru a minimiza întreruperea serviciului “ Evaluare preliminară” iar dacă acest lucru are loc, discuția online va fi reluată într-un interval orar agreat cu Dr Alina Bolintineanu astfel încât durata totală a videoconferinței să nu fie afectată.

4. Drepturile și responsabilitățile Pacientului/Cuplului

A. Drepturile Pacientului/Cuplului
 • Aveți dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.
 • Aveți dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Aveți dreptul de a fi informat asupra identității şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Aveți dreptul de a cere şi de a obține o altă opinie medicală.
 • Aveți dreptul la respectarea confidențialității informațiilor și documentelor dvs. medicale, precum și a oricăror alte date personale.
 • Aveți dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
 • Aveți dreptul să alegeți cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
B. Responsabilitățile Pacientului/Cuplului
 • Să parcurgeți cu atenție prezentele T&C;
 • Să furnizați date personale corecte;
 • Să furnizați informații complete și exacte cu privire la istoricul medical și simptomele actuale, în limba română sau engleză. Neîndeplinirea acestei responsabilități poate avea un impact negativ asupra posibilității Dr. Alina Bolintineanu de a a face o evaluare preliminară cât mai completă a nevoilor dvs. de sănătate;
 • Să vă asigurați că îndepliniți cerințele tehnice descrise în secțiunea 3-B2;
 • Să achitați contravaloarea serviciului ”Evaluare preliminară”
 • Să interacționați în mod civilizat și respectuos cu Dr. Alina Bolintineanu pe parcusul videoconferinței “Evaluare preliminară”. Ne rezervăm dreptul de a înceta orice conversație dacă această condiție nu este îndeplinită fără rambursarea contravalorii serviciului.

5. Beneficii și potențiale inconveniente ale serviciului “Evaluare preliminară”

Beneficiile serviciului “ Evaluare preliminară”

Videoconferința “Evaluare preliminară” vă poate ajuta să economisiți timp, costuri de deplasare și să evitați listele de așteptare.

În plus, dacă domiciliați în străinătate, o conexiune la distanță este convenabilă/avantajoasă pentru accesarea serviciilor preliminare de sănătate.

Potențialele inconveniente ale serviciului “ Evaluare preliminară”

Ca toate componentele asistenței medicale, telemedicina nu este lipsită de riscuri:

 • În cazuri rare, informațiile transmise nu pot fi suficiente (calitatea redusă a transmisiei), caz în care medicul dumneavoastră vă va informa sau întrerupe serviciul.
 • Întârzierile și întreruperile pot apărea din cauza deficiențelor și a defecțiunilor dispozitivelor (dispozitivul mobil, conexiunea la rețea, rețeaua medicului, dispozitivul medicului).

6. Reclamații. Dispute. Legislația aplicabilă

În cazul în care aveți reclamații, nelămuriri sau întrebări, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa de e-mail contact@alinabolintineanu.ro. Vă vom furniza răspunsul nostru în maxim 5 zile lucrătoare.

Valabilitatea, interpretarea și executarea prezentelor T&C și soluționarea revendicărilor, pretențiilor sau disputelor care decurg din contractul de prestări servicii sau care sunt legate de acesta sunt guvernate de legile din România.

În caz de litigiu, competența va aparține instanțelor din România.

7. Modificări ale acestor Termeni & Condiții

Este posibil să modificăm din când în când prezentele T&C. Dacă vom face modificări semnificative vom depune toate eforturile pentru a vi le aduce la cunoștință într-un termen rezonabil.

Orice modificare va intra în vigoare imediat după publicarea T&C revizuite pe site.

Dacă nu sunteți de acord cu aceste T&C sau cu orice modificări ulterioare, vă rugăm să nu utilizați Serviciul “Evaluare preliminară”.

Acești termeni au fost publicați pe site la data de 29.04.2020 și sunt în vigoare.

Prin bifarea casetei pentru acceptarea conținutului acestui document, Pacientul/Cuplul atestă că a citit acest document cu atenție și a înțeles conținutul său, inclusiv: conceptele generale, condițiile de prestare și scopul Serviciului “Evaluare preliminară”, drepturile și responsabilitățile Pacientului/Cuplului, beneficiile și potențialele inconveniente.