POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

aplicabilă prelucrării datelor cu caracter personal efectuate prin intermediul website-ului www.alinabolintineanu.ro și serviciului de discuții online “Evaluare preliminară”

 1. Introducere

Protejarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal și de prelucrarea acestora în mod echitabil și transparent, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD/ Regulamentul”) reprezintă o prioritate pentru noi.

În primul rând, respectăm următoarele principii cheie de prelucrare a datelor:

 • Legalitate, echitate și transparență – prelucrăm datele cu caracter personal în baza unui temei legal, în mod echitabil și transparent;
 • Limitări legate de scop – colectăm date cu caracter personal în scopuri specifice, explicite și legitime;
 • Reducerea la minimum a datelor – colectăm și păstrăm numai datele cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exactitate– ne asigurăm că datele cu caracter personal pe care le păstrăm sunt exacte, actualizate sau șterse, respectiv rectificate;
 • Limitări legate de stocare – ne asigurăm că stocăm datele cu caracter personal pe o perioadă care nu depășește perioada strict necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; altfel, datele sunt șterse sau anonimizate;
 • Integritate și confidențialitate – asigurăm securitatea adecvată a datelor cu caracter personal prin luarea unor măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, combinate armonios în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;
 • Responsabilitate – recunoaștem că suntem responsabili pentru asigurarea prelucrării în legalitate a datelor cu caracter personal.

Informațiile cu caracter personal sunt proprietatea dumneavoastră și respectăm acest lucru. Aveți dreptul la o informare detaliată cu privire la operațiunile de prelucrare la care sunt supuse datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sau pe care le colectăm. Am redactat prezenta politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”), aplicabilă operațiunilor de prelucrare online a datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului www.alinabolintineanu.ro și serviciului de discuții online “Evaluare preliminară”, pentru a vă pune la dispoziție toate aceste informații, într-o formă clară și un limbaj cât mai accesibil.

Prin urmare, prin prezenta Politică de confidențialitate vi se oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, modul în care le colectăm, scopurile în care le utilizăm și modul în care asigurăm securitatea lor. În prezenta Politică de confidențialitate sunt descrise și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

În vederea facilitării înțelegerii prezentei Politici de confidențialitate, puteți regăsi mai jos definițiile și explicațiile termenilor specifici utilizați:

Termen Definiție/Explicație
Date cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Date privind sănătatea Categorie specială de date cu caracter personal ce include date privind starea de sănătate a unei persoane fizice, istoricul medical, analize și investigații medicale, diagnostic, planuri de tratament etc.
Persoana vizată o persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal se prelucrează.
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Operatori asociați doi sau mai mulți operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
Persoana împuternicită de operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
Destinatar persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia (căreia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Consimţământ orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Identificatori online adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori, precum etichetele de identificare prin frecvențe radio, pe care persoanele fizice îi furnizează prin dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinați cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizați pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.
 1. Cine suntem?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către FINTRO MED SRL (Operatorul, noi), societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Str. NICOLAE FILIMON Nr. 29, parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6928/2011, având cod unic de înregistrare fiscală 28593390, având ca obiect principal de activitate Activităţi de asistenţă medicală specializată, în calitate de operator de date cu caracter personal.

FINTRO MED SRL este administrată de către Dr. Alina Bolintineanu, medic primar obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în tratamentul infertilității și reproducere umană asistată – fertilizare in vitro, membru activ al Colegiul Medicilor din România.

 1. Cum ne puteți contacta?

Pentru a ne adresa întrebări cu privire la prezenta Politică de confidențialitate sau pentru a face o solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta în scris sau telefonic, utilizând următoarele date de contact:

Adresă de e-mail: contact@alinabolintineanu.ro
Persoana de contact: Alina Bolintineanu

 

 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm, când le prelucrăm, pentru ce scopuri și în baza căror temeiuri?

4.1. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM CÂND ACCESAȚI WEBSITE-UL www.alinabolintineanu.ro

Când accesați website-ul nostru, în funcție de setările browser-ului dvs., este posibil să primim în mod automat informații cu privire la:

 1. adresa IP a dispozitivului dumneavoastră,
 2. data și ora accesării,
 3. browser-ul pe care l-ați utilizat,
 4. sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră,
 5. informații cu privire la furnizorul dumneavoastră de servicii de internet,
 6. status-ul și cantitatea de date transferate în timpul accesării website-ului nostru.

Prelucrăm datele menționate în următoarele scopuri:

 1. pentru a asigura o conexiune fără incidente la website-ul nostru și o utilizare corespunzătoare a acestuia,
 2. pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului,
 3. în alte scopuri administrative.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este reprezentat de executarea contractului prin care vă punem la dispoziție website-ul nostru, precum și de interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului.

4.2. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM CÂND VĂ ABONAȚI LA NEWSLETTER-UL Dr. ALINA bOLINTINEANU

În cazul în care v-ați exprimat fără echivoc consimțământul în acest sens prin apăsarea butonului “Abonare” și prin accesarea link-ului de confirmare, adresa dvs. de e-mail va fi utilizată pentru a vă trimite periodic newsletter-ul cu noutăți și articole din partea Dr. Alina Bolintineanu, în scop de informare și marketing. De îndată ce adresa dvs. de e-mail este înregistrată în baza noastră de date, newsletter-ul se trimite automat, fără intervenția unui operator uman.

Suplimentar, vom putea prelucra și următoarele date: nume și prenume, în măsura în care doriți să vă personalizați profilul de abonat și, la deschiderea newsletter-ului, adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, browser-ul pe care l-ați utilizat și adresa la care vă aflați, prin indicatoarele auxiliare MailChimp de ajutor pentru navigarea online („web signposts”) integrate în newsletter-ul nostru.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în vederea trimiterii și personalizării newsletter-ului, precum și a evaluării numărului de accesări ale newsletter-ului.

Datele dvs. personale indicate mai sus vor fi divulgate exclusiv partenerului nostru, MailChimp (The Rocket Science Group LLC), o societate cu răspundere limitată din Statele Unite ale Americii, care asigură interfața necesară transmiterii newsletter-ului nostru către dvs. și ne pune la dispoziție rapoarte privind numărul de accesări ale newsletter-ului.

Drept urmare, datele dvs. vor fi stocate și pe serverele MailChimp din SUA. MailChimp este membru autocertificat al Scutului de confidențialitate UE-SUA (Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016, în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA) și garantează că prelucrează datele dvs. la standarde adecvate.

În cazul în care vă răzgândiți și doriți să vă retrageți consimțământul, vă puteți dezabona prin accesarea link-ului de la finalul newsletter-ului sau prin trimiterea unei solicitări în acest sens, folosind datele de contact menționate anterior în Secțiunea 3.

4.3. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CAZUL ÎN CARE planificați o VIDEOCONFERINTA FOLOSIND formularul online

În cazul în care planificați o consultație cu Dr. Alina Bolintineanu prin intermediul formularului online publicat pe website-ul nostru în secțiunea “Planifică o videoconferinta”, va trebui să ne furnizați o serie de date personale, prin completarea câmpurilor de contact:

 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail;
 • telefon;
 • data la care doriți să aibă loc videoconferinta
 • mesajul dvs. – o scurtă descriere relevantă cazului dvs.

Solicitarea dvs. de a planifica o videoconferinta reprezintă un demers pre-contractual, prin urmare, vom prelucra datele dvs. generale în scopul de vă răspunde și de a confirma sau infirma consultația solicitată de către dvs., în baza art. 6 alin. (1), lit. b) din RGPD.

În măsura în care mesajul dvs. va cuprinde informații având caracter medical sau orice alte date de sănătate, prelucrarea datelor dvs. va avea loc cu scopul de familiarizare a Dr. Bolintineanu cu particularitățile situației dvs. medicale în vederea furnizării serviciilor medicale solicitate. Temeiul prelucrării datelor de sănătate este art. 9 alin. (2) RGPD litera (h) necesitatea prelucrării datelor pentru stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistență medicală și/sau de tratament medical, gestionarea serviciilor medicale, în temeiul contractului încheiat cu FINTRO MED SRL.

4.4. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI DE DISCUTII ONLINE “evaluare preliminară”

 1. Date personale pe care ni le furnizați la momentul solicitării unei programări pentru “Evaluare preliminară”

În vederea programării unei videoconferințe cu Dr. Bolintineanu, vă solicităm să completați formularului electronic intitulat Fișa de programare cu următoarele date personale:

 • Numele și prenumele dvs (obligatoriu);
 • Numele și prenumele partenerului dvs. (obligatoriu);
 • Vârsta dvs. (obligatoriu);
 • Vârsta partenerului dvs. (obligatoriu)
 • Adresa dvs. de e-mail (obligatoriu);
 • Telefonul dvs. (obligatoriu);
 • Dată și intervalul orar în care solicitați să aibă loc videoconferința “Prima Evaluare” (obligatoriu);
 • Mesajul dvs. – o scurtă descriere a stării dvs.de sănătate și a problemelor de fertilitate întâmpinate (obligatoriu în măsura în care nu doriți să furnizați sau nu aveți disponibil niciun documente medical relevant).

În plus față de informațiile de mai sus, prin intermediul Fișei de programare, aveți posibilitatea să ne furnizați orice documente medicale electronice relevante cu privire la starea dvs. de sănătate și/sau a partenerului dvs. (din ultimile maxim 24 luni si eventual rpoarte/fise medicale de la interventii/proceduri medicale efectuate anterior, chiar mai vechi de 24 luni)

Datele personale cu caracter general pe care ni le furnizați prin intermediul Fișei de programare vor fi prelucrate în baza temeiurilor indicate mai jos, pentru următoarele scopuri:

 • de a vă înregistra, procesa și soluționa solicitarea de programare a unei videoconferințe “Evaluare preliminară”, temeiul prelucrării aferent art. 6 (1) (b) RGPD fiind executarea de demersuri precontractuale la cererea dvs.;
 • confirmarea programării și gestionarea relației medic-pacient, temeiul prelucrării aferent art. 6 (1) (b) RGPD fiind executarea contractului de prestări servicii;
 • facturarea serviciului “Evaluare preliminară”, temeiul prelucrării aferent art. 6 (1) (c) RGPD fiind îndeplinirea obligației legale de emitere și comunicare a facturii fiscale.

Detaliile cu privire la starea de sănătate, documentele electronice medicale încărcate sau orice alte date de sănătate aparținând dvs. sau partenerului dvs. pe care ni le veți transmite vor fi prelucrate în scopul pregătirii discuțiilor din cadrul videoconferinței, analizei stării dvs. și/sau a partenerului dvs. de sănătate, temeiul prelucrării fiind furnizarea de asistență medicală de către Dr. Alina Bolintineanu și gestionarea serviciilor medicale, în baza contractului încheiat cu FINTRO MED SRL, temei aferent art. 9 (2) (h) RGPD.

 1. Date personale procesate la momentul efectuării plății

După completarea și transmiterea Fișei de programare, veți fi redirecționat pe platforma de plăți online a procesatorului de plăți, unde vi se va solicita furnizarea datelor cardului dvs. bancar.

Atragem atenția asupra faptului că datele cardului și alte contului dvs. bancar vor fi procesate direct de către operatorul de plăți și nu vor fi redirecționate în mod automat către noi.

 1. Date personale procesate în cadrul videoconferinței “Evaluare preliminară”

Vom procesa imaginea și vocea dvs. și a partenerului dvs. ca urmare a înregistrării videoconferinței, în scopul evitării unei suspiciuni de culpă medicală, gestionării eventualelor plângeri/reclamații, apărarea intereselor noastre în fața organelor abilitate (comisii disciplinare, instanțe), în baza interesului nostru legitim de a ne preîntâmpina orice situația conflictuală și de a ne apăra în cazul declanșării unei dispute, temei aferent art. 6 (1) (f) RGPD.

Orice detalii cu privire la starea dvs. de sănătate și/sau partenerului dvs. pe care ni le veți comunica în timpul videoconferinței vor fi prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • evaluarea preliminară a stării dvs. și/sau a partenerului dvs. de sănătate, temeiul prelucrării fiind furnizarea de asistență medicală de către Dr. Bolintineanu și gestionarea serviciilor medicale, în baza contractului încheiat cu FINTRO MED SRL, temei aferent art. 9 (2) (h) RGPD;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, temei aferent art. 9 (2) (f) RGPD.

Datele dvs. personale procesate prin intermediul videoconferinței vor fi prelucrate în colaborare cu partenerul nostru, Google are asigură interfața platformei pentru comunicare audio-video între Dr. Alina Bolintineanu și dvs.

 1. Date personale procesate prin intermediul Contului de Pacient/Cuplu

Prin intermediului Contului de Pacient/Cuplu aveți posibilitatea să încărcați și gestionați datele personale generale, precum și documentele electronice conținând datele dvs. de sănătate și/sau ale partenerului dvs. De asemenea, veți primi în Contul de Pacient/Cuplu Concluziile Evaluării preliminare, document elaborat de Dr. Alina Bolintineanu.

Scopul pentru care procesăm datele cu caracter general din Contul de Pacient/Cuplu este optimizarea gestionării relației contractuale, temeiul fiind executarea contractului de prestări servicii aferent art. 6 (1) (b) RGPD.

Scopul pentru care procesăm datele de sănătate furnizate sau generate prin intermediul Contului de Pacient/Cuplu este acele de a optimiza gestionarea relației medic-pacient, temeiul fiind gestionarea și furnizarea serviciilor de sănătate aferent art. (9) (2) (h) RGPD.

4.5. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE în cadrul secțiunii de testimoniale

În cazul în care doriți să postați un testimonial pe website-ul nostru, atragem atenția asupra faptului că orice date personale generale sau de sănătate incluse în testimonial vor fi afișate pe website și vor fi accesibile publicului larg.

În ceea ce privește orice informații sau detalii despre sănătatea dvs. incluse în testimonial, vom considera că aceastea au fost făcute publice în mod manifest de către dvs., temeiul procesării lor fiind art. 9 (1) (e).

4.6. PRELUCRAREA altor DATE SPECIALE SAU DATELOR CU PRIVIRE LA MINORI

Nu vom colecta prin wesite-ul nostru sau prin intermediul serviciului “Evaluare preliminară” alte categorii speciale de date în afara celor de sănătate.

Website-ul nostru, conținutul acestuia și serviciul “Evaluare preliminară” nu se adresează minorilor. Prin urmare, nu vom colecta sau păstra, în mod intenționat, date cu caracter personal despre minori, cu excepția cazului în care acest lucru face parte din angajamentul de a vă oferi servicii profesionale.

 1. Cui divulgăm sau transferăm date cu caracter personal?

În principal, informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate Dr. Alina Bolintineanu și echipei sale de asistenți medicali, în funcție de necesități.

În situațiile în care acest lucru este justificat și/sau necesar, este posibil să distribuim informațiile dumneavoastră cu caracter personal și altor entități.

Printre posibilii destinatari se numără următoarele categorii:

 • Agenți terți/furnizori sau contractanți, aflați sub incidența obligației păstrării confidențialității. Această categorie poate include, fără a se limita la, furnizorii de servicii IT și de comunicare, precum Mailchimp pentru serviciul de transmitere newsletter și platforma Zoom.us pentru furnizarea platformei de videoconferință “Evaluare preliminară”;
 • Alți medici specialiști, în funcție de necesități;
 • rudele sau prietenii dvs., în măsura în care v-ați dat acordul pentru divulgarea datelor dvs. către acești destinatari, conform art. 9 și 10 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 • În măsura impusă prin lege, sub incidența unui mandat de percheziție sau a unei hotărâri judecătorești, spre exemplu, dacă suntem obligați să divulgăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării oricărei obligații legale.

În cazul în care va fi necesar să transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, ne vom asigura că acestea sunt protejate și transferate într-un mod care să respecte cerințele legale, inclusiv după cum urmează:

 • Comisia Europeană a emis o decizie prin care recunoaște caracterul adecvat al nivelului de protecție al datelor din statul terț preconizat pentru transfer sau în cazul în care destinatarul este localizat în SUA, acesta poate fi un membru certificat prin planul Scutului de confidențialitate UE-SUA;
 • Destinatarul a semnat un contract pe bază de „clauze contractuale standard”, aprobat de Comisia Europeană, prin care se obligă să protejeze informațiile dumneavoastră cu caracter personal, sau
 • Am obținut consimțământul dumneavoastră explicit în prealabil.

Cu toate acestea, în toate situațiile, orice transfer al informațiilor dumneavoastră cu caracter personal va respecta legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor.

Puteți primi mai multe detalii despre protecția acordată informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în caz de transfer în afara Spațiului Economic European (inclusiv o mostră din clauzele contractuale standard), dacă ne contactați utilizând informațiile din Secțiunea 3 de mai sus.

 1. Unde și pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate, preponderent, pe servere localizate în Spațiul Economic European.

Prelucrăm și reținem datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât ne este necesar pentru îndeplinirea scopurilor, a obligațiilor contractuale și a altor obligații legale în materie de stocare/arhivare, după caz.

Vom reține datele numai atât timp cât este necesar și/sau stipulat în legislație pentru scopul respectiv. De exemplu:

 • Datele prelucrate în vederea executării contractului de prestări servicii se vor păstra pe toată durata contractuală.
 • Datele de sănătate vor fi păstrate pe toată durata relației medic-pacient, pe perioada prestării serviciului medical solicitat, inclusiv o perioadă suplimentară de la încetarea prestării serviciilor medicale pentru a ne putea apăra împotriva oricărei suspiciuni de culpă medicală.
 • Datele prelucrate în vederea transmiterii newsletter-ului se vor păstra până la momentul la care vă veți retrage consimțământul. Ne rezervăm dreptul de a vă solicita reconfirmarea opțiunii dvs. de a primi newsletter-ul nostru din când în când.
 • Datele prelucrate în vederea facturării și documentele contabile justificative se vor păstra pe o perioadă de 5-10 ani, după caz, conform Legii contabilității nr. 82/1991.
 • Datele prelucrate cu consimțământul dumneavoastră se vor prelucra până când alegeți să vă retrageți consimțământul sau până când datele nu mai sunt necesare.
 • Datele prelucrate în interesul nostru legitim se vor prelucra pe o perioadă de maximum 1 an, după care vor fi anonimizate și prelucrate în scopuri statistice.

 

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată?

7.1. DREPTUL DE ACCES

La solicitarea dumneavoastră, vă vom confirma că vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în acest caz, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt supuse prelucrării, precum și următoarele informații:

 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal avute în vedere;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate date cu caracter personal, în special destinatarii din state sau organizații internaționale terțe;
 4. dacă este posibil, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, iar dacă nu este posibil, criteriile de stabilire a respectivei perioade;
 5. existența dreptului de a solicita operatorului să rectifice sau să șteargă datele cu caracter personal sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la persoana vizată, sau existența dreptului de a se opune prelucrării;
 6. dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere;
 7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile despre proveniența acestora;
 8. existența unui proces decizional automatizat care include crearea de profiluri și, cel puțin în cazurile respective, a unor informații pertinente privind logica utilizată, dar și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă transferăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

Prima copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă este pusă la dispoziție gratuit. Pentru copii suplimentare, este posibil să percepem o taxă suplimentară rezonabilă, în funcție de costurile administrative aferente.

7.2. DREPTUL LA RECTIFICAREA ȘI/SAU COMPLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care datele pe care le avem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea acestora. În acest sens, puteți face o solicitare, utilizând datele de contact menționate anterior. Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la rectificarea sau completarea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

În vederea actualizării și a păstrării exactității datelor, este posibil să vă solicităm periodic să reconfirmați/ să reactualizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

7.3. DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”)

Este posibil să ne solicitați să ștergem informațiile dumneavoastră cu caracter personal și vom răspunde neîntârziat unei astfel de solicitări, în oricare dintre următoarele situații:

 1. Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Vă retrageți consimțământul pentru prelucrare a datelor, în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 3. Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în interesul nostru legitim, inclusiv creării de profiluri în baza acestui temei, sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri care să aibă legătură cu scopurile de marketing direct;
 4. Datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 5. Datele cu caracter personal ar trebui șterse, în vederea respectării obligațiilor legale impuse prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern;
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii informative către copii, iar temeiul prelucrării îl constituie consimțământul.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. cu privire la ștergerea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor, în situațiile în care prelucrarea este necesară pentru:

 1. Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 2. Respectarea unei obligații legale aplicabile nouă, în calitate de operator de date cu caracter personal;
 3. Arhivarea în interes public, științific sau în scopuri statistice sau care țin de cercetare istorică, atât timp cât există probabilitatea ca ștergerea datelor să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării;
 4. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

7.4. DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

Ne puteți solicita să blocăm sau să restricționăm prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. Contestați exactitatea datelor – în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada în care efectuăm demersurile necesare verificării exactității datelor dumneavoastră;
 2. Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți să ștergeți datele dumneavoastră;
 3. Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră pentru prelucrare, însă datele despre dumneavoastră prelucrate sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;
 4. V-ați opus prelucrării datelor dvs. sub incidența interesului nostru legitim, inclusiv creării de profiluri pe această bază – în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pe perioada cât verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dacă s-a restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră, noi vom putea numai să stocăm datele dumneavoastră. Orice alt tip de prelucrare, în afară de stocare, se va realiza numai:

 • ulterior obținerii consimțământului dumneavoastră;
 • în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.
 • în vederea apărării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din motive de interes public al Uniunii sau al unui Stat Membru.

Vă vom informa înainte de ridicarea oricăror restricții de prelucrare stabilite în modurile enunțate anterior.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la restricționarea prelucrării acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

7.5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în vederea transmiterii acestora către un alt operator, în următoarele împrejurări:

 1. Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază consimțământul dumneavoastră sau un contract încheiat cu noi;
 2. Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează prin mijloace automatizate.

Vă vom pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct operatorului indicat de dumneavoastră.

7.6. DREPTUL LA OPOZIȚIE ȘI PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT

Aveți dreptul de a ne solicita să nu mai prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul nostru legitim. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus față de cele menționate anterior, puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri care țin de marketing direct.

7.7. DREPTURI CARE ȚIN DE PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează semnificativ, cu următoarele excepții:

 1. decizia bazată pe prelucrare automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract cu noi;
 2. decizia bazată pe prelucrare automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau prin dreptul intern care se aplică FINTRO MED și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
 3. decizia bazată pe prelucrare automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dacă se aplică situațiile descrise anterior la punctele (1) și (3), puteți solicita exercitarea următoarelor drepturi corespunzătoare:

 • dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră;
 • dreptul de a vă exprima punctul de vedere;
 • dreptul de a contesta decizia bazată pe prelucrare automată.

7.8. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Dacă temeiul legal pe care ne bazăm pentru a prelucra informațiile dvs. cu caracter personal este consimțământul (sau consimțământul explicit), aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, iar noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, efectuate anterior retragerii acestuia.

7.9. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Aveți dreptul de a contacta ANSPDCP în situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu respectă legislația aplicabilă. Pentru informații suplimentare despre ANSPDCP, accesați: http://www.dataprotection.ro/.

7.10. DREPTUL LA O CALE DE ATAC JUDICIARĂ

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă, în baza unei decizii opozabile a ANSPDCP.

 1. Cum vă puteți exercita drepturile?

Formularea unei solicitări. În vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate anterior, vă rugăm să înaintați solicitarea dvs. în scris sau telefonic, utilizând datele de contact oferite în Secțiunea 3 de mai sus.

Identificarea solicitantului. În vederea gestionării corespunzătoare a solicitării dumneavoastră, vă rugăm să vă identificați cât mai complet posibil. În situația în care avem îndoieli rezonabile cu privire la identitatea solicitantului, vom cere informații suplimentare pentru a confirma identitatea dvs..

Timpul de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dvs. neîntârziat, în orice caz, în termen de o lună de la data primirii solicitării. În eventualitatea în care solicitarea dvs. este una complexă, iar noi ne găsim în situația de a prelucra un număr mare de solicitări, este posibil să amânăm acordarea unui răspuns cu privire la solicitarea dvs., cu până la maximum două luni și cu notificare prealabilă.

Furnizarea răspunsului. Vă vom oferi răspunsul nostru, precum și orice informații solicitate, în format electronic, cu excepția cazului în care le solicitați într-un alt format.

Refuzul. În cazul în care refuzăm să dăm curs solicitării dvs., vă vom prezenta motivele care stau la baza acestei decizii, precum și posibilitatea de a depune plângere la ANSPDCP și de a iniția exercitarea unei căi de atac judiciare.

Taxele. Exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care solicitările dvs. sunt vădit nefondate și excesive, mai ales prin prisma caracterului repetitiv, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza să dăm curs solicitării.

 1. Politica privind Modulele „Cookie”

9.1. CE SUNT MODULELE „COOKIE”?

Modulele „cookie” sunt fișiere de mici dimensiuni, care conțin litere și numere stocate pe calculatorul, terminalul mobil sau un alt echipament pe care îl utilizați pentru a vă conecta la internet. Există două tipuri de module „cookie”:

 • Module „cookie” temporare – modul „cookie” temporar permite operatorului website-ului să realizeze conexiuni între acțiunile unui utilizator, pe durata unei sesiuni de navigare prin browser. Se activează la deschiderea ferestrei browser-ului. La închiderea ferestrei browser-ului, toate modulele „cookie” temporare se șterg.
 • Module „cookie” permanente – rămân pe dispozitivul utilizatorului pe o durată determinată, specificată în modulul „cookie”. Se activează de fiecare dată când utilizatorul accesează website-ul care a creat respectivul modul „cookie”.

Modulele „cookie” se instalează prin solicitarea trimisă de serverul nostru web către browser-ul dumneavoastră (cum ar fi Internet Explorer, Chrome) și nu conțin software, viruși sau programe spyware și nu pot accesa informațiile stocate pe hard-disk-ul dumneavoastră.

9.2. CE TIPURI DE MODULE „COOKIE” UTILIZĂM ȘI ÎN CE SCOPURI?

 • Module „cookie” strict necesare – sunt esențiale pentru navigarea pe website-ul nostru și pentru utilizarea caracteristicilor acestuia. Aceste module „cookie” nu colectează informații cu caracter personal despre dumneavoastră.
 • Module „cookie” de performanță – colectează date cu privire la modul în care utilizatorii accesează website-ul nostru, în scopuri statistice. Nu conțin informații cu caracter personal cum ar fi nume și adrese de e-mail și se utilizează pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizator al website-ului. Informațiile oferite de modulele „cookie” de performanță ne pot ajuta să înțelegem cum utilizați website-ul; de exemplu, dacă l-ați mai accesat în trecut, la ce v-ați uitat, pe ce ați dat click și cum ne-ați găsit. Ne vom folosi de astfel de date pentru a continua îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim.
 • Module „cookie” de analiză – module „cookie” generate de software-ul Google Analytics pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor, precum și frecvența accesării website-ului. Ne-am asigurat că datele transmise de aceste module „cookie” nu atrag dezvăluirea identității dumneavoastră.

Serviciul de analiză web Google Analytics estefurnizat de Google Inc. (“Google”). Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri, fișiere text stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului de către dvs. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, de obicei, transmise la un server Google din SUA și stocate acolo. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului și furnizarea altor cu utilizarea site-ului internet și servicii conexe către operatorul site-ului. Adresa IP furnizată de Google Analytics ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs.; cu toate acestea, subliniem că în acest caz s-ar putea să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web. De asemenea, puteți preveni instalarea cookie-urilor și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in pentru browser-ul folosit de dvs.

 

Denumire Scop Expirare
_gid Analiza trafic 1 zi
_ga Analiza trafic 730 zile
     
     
     

9.3. CUM PUTEȚI REFUZA SAU DEZACTIVA MODULE „COOKIE”?

În mesajul tip „pop-up” care apare pe ecran, aveți posibilitatea de a selecta modulele „cookie” pe care doriți să le utilizați, cu excepția modulelor „cookie” strict necesare. Dezactivarea modulelor „cookie” strict necesare va dezafecta și servicii esențiale ale website-ului și va face utilizarea acestuia imposibilă.

Modulele „cookie” pot fi dezactivate și prin modificarea setărilor browser-ului. Pentru informații suplimentare pe acest subiect, vă rugăm să accesați pagina de setări a browser-ului.

 1. Asigurarea securității datelor cu caracter personal

La nivel de organizație, am adoptat și ne-am instruit angajații să urmeze proceduri interne de prevenire a pierderii, a divulgării datelor cu caracter personal sau a accesului neautorizat la acestea. Toate persoanele implicate în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sub îndrumarea noastră sunt obligate în mod profesional să păstreze confidențialitatea tuturor acestor date cu caracter personal sau și-au asumat această obligație prin intermediul contractului de colaborare cu noi.

În plus, am pus în aplicare măsuri de securitate corespunzătoare, în vederea protejării datelor dumneavoastră împotriva atacurilor cibernetice și a altor potențiale încălcări ale securității datelor. Vom îmbunătăți continuu astfel de măsuri de securitate, în pas cu dezvoltarea tehnologiei.

 1. Dispoziții finale

Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu data de 29.04.2020.

FINTRO MED SRL își rezervă dreptul de a aduce modificări și amendamente prezentei Politici de confidențialitate, în orice moment, prin publicarea unei versiuni actualizate aici.